Termeni si conditii.

Termeni și condiții de utilizare a serviciilor Ferratum Bank p.l.c.

Accesul şi utilizarea acestui site web fac subiectul următorilor termeni de utilizare:

Termenii de utilizare sunt aplicabili din momentul în care utilizatorul accesează pentru prima dată acest site. Toate drepturile asupra textelor incluse în paginile acestui site web, inclusiv dreptul de proprietate, sunt deţinute şi controlate de către Ferratum Bank p.l.c. (denumită în cele ce urmează “Ferratum”). Pot fi descărcate copii ale materialelor publicate pe acest site web numai în scopuri necomerciale sau pentru uz propriu. Cu toate acestea, dreptul de proprietate asupra materialelor în cauză sau alte drepturi asociate acestuia nu pot fi deţinute.

Sunt interzise copierea, reproducerea, descărcarea, republicarea, difuzarea, transmiterea, afişarea, modificarea sau reutilizarea acestor materiale în alte scopuri decât cele menţionate mai sus. Linkurile afişate pe acest site web conduc către site-uri care nu sunt controlate de către Ferratum. Din acest motiv, Ferratum nu poate fi considerată responsabilă de conţinutul acestora sau al celor la care se face referire pe aceste site-uri.

Link-urile afişate pe acest site web au menirea de veni în sprijinul utilizatorilor (client sau potenţial client), iar introducerea lor în conţinutul site-ului nu implică sprijinul companiei Ferratum faţă de acestea şi compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele publicate pe aceste site-uri.

Riscul pentru vizitarea acestor site-uri web este asumat în totalitate de către utilizatori.

Mărcile, sloganurile, numele şi imaginile afişate pe acest site web reprezintă mărci, înregistrate sau nu, ale Ferratum şi ale altor companii din care Ferratum face parte sau este afiliată.

Nimic din ceea ce este publicat pe acest site nu reprezintă acordul direct sau indirect în vederea utilizării mărcilor fără acordul prealabil sau aprobarea expresă şi scrisă a Ferratum sau ale terţelor părţi care deţin aceste mărci.

Informaţiile publicate pe acest site web au fost atent analizate pentru a nu prezenta neconcordanţe cu realitatea; totuşi, nicio garanţie asupra calităţii sau aplicării acestora în anumite scopuri nu poate fi asigurată. De asemenea, nu putem garanta că materialele publicate pe acest site web sunt exacte sau lipsite de erori.

Niciun material publicat pe acest site web nu constituie un sfat privind achiziţionarea unui produs de credit şi nu poate fi considerat o recomandare în acest sens.

În măsura în care cadrul legislativ din România o permite, nu se acceptă răspunderea pentru nicio pierdere sau daună cauzată direct sau indirect prin utilizarea materialelor publicate pe acest site web.

Ferratum este autorizată ca si institutie de credit de catre Autoritarea de Servicii Financiare din Malta avand numar de inregistrare si licenta C 56251.

Nu vă este permis (nici să asistaţi alte persoane) să stabiliţi link-uri către acest site web (prin intermediul hypertext-ului, deep-linking-ului, framing-ului, tagging-ului sau prin alte modalităţi) fără acordul expres, scris şi prealabil al Ferratum.

Autorizarea de a folosi acest site web poate înceta fără o notificare prealabilă dacă, din perspectiva Ferratum, utilizatorii/ clienţii încalcă termenii de utilizare enunţaţi mai sus.

Aceşti termeni de utilizare sunt guvernaţi de legile române şi vor fi interpretaţi în conformitate cu legislaţia română.

Dacă vreuna din clauzele prezentate mai sus este considerată ilegală, nulă sau în contradicţie cu cadrul legislativ, atunci aceasta va fi revizuită separat, astfel încât sa nu afecteze validitatea şi aplicabilitatea celorlalte clauze.

Ferratum poate revizui în orice moment aceşti termeni de utilizare fără a anunţa în prealabil, operând modificările direct pe acest site web. Este responsabilitatea utilizatorilor de a avea o situaţie actualizată asupra informaţiilor inserate online, iar prin continuarea utilizării acestui site web se înţelege acordul tău asupra modificărilor survenite în termenii de utilizare.

Copyright

Ferratum deține drepturile legale privind grafica, forma, modalitatea de prezentare, precum și întreg conținutul site-ului www.ferratumbank.ro precum și a oricăror materiale de prezentare tipărite sau transmise electronic. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor în vigoare.

Este interzisă în mod expres copierea, modificarea, afișarea, transmiterea, publicarea, în orice formă a conținutului și graficii Site-ului, crearea unor materiale derivate folosind conținutul și forma siteului www.ferratumbank.ro, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Utilizatorii trebuie să aibă 18 ani împliniţi pentru a utiliza acest site web. Copiii nu au voie să folosească acest site web.

Parole

Nu comunicaţi nimănui parola dumneavoastră.

Actualizări de software

Pentru a asigura siguranţa computerului dumneavoastră vă recomandăm să descărcaţi ultimele actualizări software oferite de către furnizorul dumneavoastră de software. Procesul de actualizare nu este dificil. Microsoft a automatizat procesul pentru a-l face cât mai accesibil. Pentru a instala actualizarea automată, vizitaţi Microsoft Windows Product Updates. Pentru produse din pachetul Microsoft Office precum Word şi Excel, vizitaţi Office Update.

Antivirus şi anti-spyware

Pentru a vă asigura că vă protejaţi computerul împotriva viruşilor şi spyware-ului instalaţi un software defensiv. Va trebui să vă asiguraţi că produsele pe care le folosiţi sunt programate pentru a scana fişierele pe măsură ce acestea sunt accesate. De asemenea este foarte important să descărcaţi regulat ultimele versiuni ale programelor. Dacă produsul pe care îl folosiţi poate efectua actualizări automate vă recomandăm să îl programaţi pentru a verifica automat existenţa unor versiuni noi de fiecare dată când vă conectaţi la internet.

Aplicaţii Firewall

Un firewall este un dispozitiv care blochează traficul nedorit dintre computerul dumneavoastră şi internet. Vă recomadăm să folosiţi un firewall pentru a reduce şansele de accesare neautorizată a computerului dumneavoastră de pe internet. Odată ce un firewall este pus în funcţiune, acesta nu necesită foarte multă preocupare iar majoritatea acestora sunt prevăzute oricum cu instrucţiuni detaliate.

Aplicaţiile firewall sunt încorporate în unele sisteme cum ar fi Microsoft Windows XP dar puteţi obţine aplicaţii software separate de la comercianţii specializaţi. Unele servicii de bandă largă includ o funcţie firewall în sistemul lor de acces pentru utilizator - dacă nu sunteţi siguri cu privire la aceste aspecte contactaţi-vă furnizorul. Dacă folosiţi o aplicaţie firewall asiguraţi-vă că o actualizaţi regulat.

Computere folosite în comun sau publice

Dacă doriţi să vă accesaţi conturile de pe un PC pe care nu îl deţineţi trebuie să vă asiguraţi că acesta are instalate cele mai recente aplicaţii antivirus, firewall şi software. Vă recomandăm să nu folosiţi un PC aflat la dispoziţia publicului (de exemplu într-un internet cafe, bibliotecă sau universitate) pentru a vă accesa conturile bancare, întrucât siguranţa acestuia este mai dificil de verificat / controlat.

Notificari

Clientul este de acord ca toate notificările relevante și alte comunicări emise conform sau în legătură cu acest Contract de Împrumut, inclusiv documentele, notificările și informațiile legate de încheierea, executarea și rezilierea acestui Contract de Împrumut îi pot fi transmise electronic prin comunicări agreate în acest scop, inclusiv prin e-mail, sisteme de mesaje scurte, aplicații mobile sau prin poștă. Notificările transmise în modul menționat mai sus sunt considerate primite în aceeași dată în care au fost trimise, cu excepția oricăror comunicări trimise prin poștă, care vor fi considerate primite în șapte zile calendaristice de la data trimiterii. În cazul modificării cerințelor, Clientul va fi informat.

Orice modificare a adresei de e-mail sau de corespondență, a numărului de telefon sau a datelor de contact care nu este notificată către Ferratum nu va putea fi opozabilă, iar Ferratum este scutită de orice răspundere rezultată din continuarea transmiterii comunicărilor la adresele/numerele cunoscute sau ținând cont de datele puse la dispoziție de Client.

Pe durata acestui Contract de Împrumut, Părțile vor comunica în limba română sau în limbile română și engleză.

De asemenea, Ferratum va afişa informaţii în legătură cu relaţiile contractuale cu clienţii Contract şi pe pagina website www.ferratumbank.ro şi în contul Solicitantului / Împrumutatului generat la această adresă, notificând electronic Solicitantul / Împrumutatul în acest sens prin mesaj email/ SMS atunci când astfel de informaţii au fost afişate. Ferratum nu este obligat să pună la dispoziţia Solicitantului/ Imprumutatului Comunicări care nu sunt în format electronic decât în măsura în care acest lucru este impus prin dispoziţii legale imperative, sau Solicitantul/ Împrumutatul solicită în mod expres acest lucru.

Clauze finale

Solicitantul/ Împrumutatul înţelege ca orice întelegere/ convenţie încheiată între acesta şi Ferratum este supusa rezilierii de plin drept de către Ferratum, fără a fi necesară nicio procedură judiciară sau extra judiciară şi fără aportul instanţelor de judecată, în cazul în care Solicitantul/ Împrumutatul a uzat de fals în declaraţii sau/ şi în informaţiile puse la dispoziţia Ferratum, declaraţii/ informaţii false sau incomplete pe baza cărora Ferratum a acceptat întelegerea/ convenţia respectivă dar pe care Ferratum nu ar fi încheiat-o sau ar fi încheiat-o în alte condiţii daca ar fi cunoscut realitatea.

În cazul nerespectării termenilor şi conditiilor prezentate pe site de catre utilizatori sau orice comportament care aduce prejudicii Ferratum pot conduce la suspendarea accesului respectivilor utilizatori la serviciile oferite de acest site.

Protectia consumatorului:

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului - www.anpc.gov.ro

Solutionari litigii in domeniul bancar:

Centrul de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul bancar- CSALB

Sorry, there are errors on the page: