Politica de confidentialitate.

Principii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientilor

Aceste principii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientilor (numite in continuare principiile) descriu modul in care Ferratum prelucreaza Datele dvs. cu Caracter Personal ale Clientilor si ale oricaror Persoane Vizate (in continuare dvs.) in legatura cu serviciile prestate de Ferratum. Principiile se aplica daca Clientul utilizeaza, a utilizat sau si-a exprimat intentia de a utiliza sau Clientul sau orice alta Persoana Vizata are orice fel de legatura cu produsele sau serviciile prestate de Ferratum.

1. Definitii

1.1. Client – O persoana fizica ce utilizeaza, a utilizat sau si-a exprimat intentia de a utiliza produsele si serviciile oferite de Ferratum;

1.2. Contract – Un contract incheiat de Ferratum si Client;

1.3. Reglementari privind Protectia Datelor Personale – Orice legi sau regulamente aplicabile care reglementeaza prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, incluzand dar fara a se limita la GDPR;

1.4. Ferratum – Ferratum Bank p.l.c., Registrul Companiilor din Malta – cod C 56251, adresa ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta, telefon (004) 0219090, e-mail clienti@ferratumbank.ro;

1.5. Ferratum Group – Ferratum impreuna cu societatile al caror actionar majoritar este, direct sau indirect, societatea mama a Ferratum, Ferratum Oyj (cod de inregistrare la Registrul Comertului din Finlanda 1950969-1, adresa Ratamestarinkatu 11 A, Helsinki, Republica Finlanda);

1.6. GDPR – Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

1.7. Date cu Caracter Personal – Orice informatie legata de o persoana fizica identificata sau identificabila (Persoana Vizata). Datele care fac obiectul secretului bancar pot include si Date cu Caracter Personal;

1.8. Prelucrare – Orice operatiune sau set de operatiuni realizate asupra Datelor cu Caracter Personal sau seturilor de Date cu Caracter Personal, prin mijloace automatizate sau nu, precum colectarea, inregistrarea, stocarea, modificarea, acordarea accesului la, interogarea, transferul, vizualizarea acestora etc.

2. Operator de Date

2.1. Ferratum este responsabila pentru procesarea Datelor dvs. cu Caracter Personal si, drept urmare, trebuie considerata operator de date conform prevederilor GDPR.

2.2. Prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal se va supune legislatiei romane.

2.3. Limba principala care guverneaza relatia dintre dvs. si Ferratum va fi limba romana sau limba romana si limba engleza. In caz de inconsistenta sau discrepanta intre versiunea in limba romana si oricare dintre celelalte versiuni lingvistice ale acestor principii, versiunea in limba romana va predomina.

3. Colectarea Datelor cu Caracter Personal

3.1. Ferratum colecteaza Datele dvs. cu Caracter Personal in urmatoarele moduri:

3.1.1. Daca sunteti Client, fie transmiteti catre Ferratum in mod direct Datele dvs. cu Caracter Personal sau Ferratum le colecteaza din utilizarea anterioara a serviciilor sale de catre dvs., atunci cand solicitati Ferratum un imprumut sau alte servicii sau din surse externe, atunci cand solicitati Ferratum un imprumut sau alte servicii. Astfel de surse externe includ, fara limitare, registre publice si private (ex. birouri de credit, si anume Biroul de Credit S.A., A.N.A.F.) pe care Ferratum le utilizeaza pentru a va identifica si a va verifica identitatea si pentru a realiza evaluari de credit si de risc. Datele dvs. cu Caracter Personal solicitate depind de serviciile solicitate de dvs., spre ex. daca solicitati un imprumut, depuneti bani.

3.1.2. De asemenea, Ferratum aduna Date cu Caracter Personal prin mijloace automate atunci cand utilizati website-ul Ferratum. Prelucrarea este explicata detaliat in Politica Ferratum privind Cookie-urile disponibila pe www.ferratumbank.ro.

3.2. Datele cu Caracter Personal colectate sunt necesare pentru scopurile explicate mai jos, avand in vedere natura serviciilor si produselor oferite de Ferratum si nevoia de a identifica adecvat Clientii si de a asigura bonitatea si credibilitatea acestora.

4. Date cu Caracter Personal Prelucrate

4.1. Ferratum Prelucreaza Datele cu Caracter Personal ale Clientului pentru urmatoarele scopuri:

4.1.1. de a incheia si indeplini Contractul incheiat cu Clientul. Acest lucru include identificarea adecvata a Clientului si realizarea de verificari si evaluari de credit si de risc legate de Client pentru a stabili daca si in ce conditii se va incheia Contractul cu Clientul. Baza legala pentru Prelucrare consta in incheierea si indeplinirea Contractului cu Clientul, precum si in interesele legitime ale Ferratum de a se asigura ca Clientul este de incredere si solvabil precum si de a se asigura de incasarea sumelor datorate;

4.1.2. indeplinirea de catre Ferratum a obligatiilor rezultate din lege (ex. reguli si regulamente privind prevenirea spalarii banilor (AML) si finantarii terorismului pentru identificarea corecta a Clientului (KYC) si asigurarea bonitatii si increderii in Client);

4.1.3. securizarea drepturilor Ferratum (stabilirea, exercitarea si apararea impotriva plangerilor legale). Baza legala a acestei Prelucrari consta in interesele legitime ale Ferratum;

4.1.4. evaluarea si dezvoltarea in continuare a calitatii serviciilor Ferratum, inclusiv a serviciilor de asistenta a clientului si de asigurare a calitatii. Baza legala a acestei prelucrari consta in interesul legitim al Ferratum de a evalua si de a dezvolta calitatea serviciilor sale;

4.1.5. evaluarea calitatii serviciilor furnizorilor (potentiali) de servicii Ferratum. Baza legala a unei astfel de prelucrari este interesul legitim al Ferratum de a evalua si dezvolta calitatea serviciilor sale;

4.1.6. marketing direct: Ferratum va va contacta prin marketing direct bazat pe interesul sau legitim de a va oferi produsele si serviciile sale daca sunteti clientexistent Ferratum sau daca ati utilizat recent produsele sau serviciile Ferratum. Cand Ferratum proceseaza informatiile dvs. personale pentru interesele sale legitime, Ferratum va lua in considerare si va echilibra orice impact potential asupra dvs. si a drepturilor dvs. in conformitate cu protectia datelor si orice alta lege relevanta. Nu uitati, puteti renunta oricand la marketingul direct facand clic pe linkul de dezabonare de la sfarsitul fiecarui e-mail sau contactand serviciul Ferratum de asistenta pentru clienti.

4.2. Cu privire la cele de mai sus, Ferratum prelucreaza urmatoarele Date cu Caracter Personal:

4.2.1. datele de identificare (ex. nume, cod personal de identificare, data nasterii, locul nasterii, nationalitate, informatii despre si copia documentului de identitate, rezultate cu privire la recunoasterea faciala/ documentului de identitate, vocea, fotografia, inregistrare video, semnatura, adresa);

4.2.2. datele de contact (ex. adresa, numar de telefon, adresa de e-mail, limba de comunicare);

4.2.3. datele bancare (ex. codul SWIFT, numele bancii, titular de cont, numar de cont, informatii privind tranzactiile din contul bancar, daca ati fost de acord cu acest lucru);

4.2.4. datele profesionale (ex. angajator si functia actuale si anterioare);

4.2.5. datele financiare (ex. salariu, venit, bunuri, obligatii, proprietati);

4.2.6. datele privind originea bunurilor (ex. date cu privire la angajator, partenerii de tranzactionare, activitatile de afaceri si beneficiarii reali, date care prezinta sursa venitului si a averii dvs.);

4.2.7. datele privind bonitatea/ fiabilitatea (ex. date cu privire la comportamentul de plata, la daunele aduse Ferratum sau altor persoane, date care permit Ferratum sa ia masuri de cunoastere a clientelei cu privire la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului si sa asigure respectarea sanctiunilor internationale aplicate, inclusiv scopul relatiei de afaceri si daca Clientul este o persoana expusa public);

4.2.8. datele obtinute pe durata indeplinirii unei obligatii legale (ex. informatii primite in urma interogarilor organelor de investigatii, de la notari, autoritatile fiscale, instante si executori judecatoresti);

4.2.9. datele legate de comunicare (ex. e-mail-uri, inregistrari ale apelurilor telefonice);

4.2.10. datele de acces la contul de pe website-ul Ferratum;

4.2.11. datele legate de serviciile Ferratum (ex. indeplinirea contractului sau neindeplinirea contractului, istoricul tranzactiilor, cereri depuse, solicitari si reclamatii).

5. Prelucrarea in baza acordului

5.1. Ferratum prelucreaza, de asemenea, Datele cu Caracter Personal in baza acordului (e.g. pentru scopuri de marketing direct si pentru realizarea de cercetari de piata, pregatirea studiilor statistice si analizelor grupurilor de clienti, pregatirea si construirea grupurilor de audienta similare, cotelor de piata de produse si servicii si altor indicatori financiari precum si pentru raportarea si managementul riscului pentru a intelege mai bine asteptarile clientilor si pentru a dezvolta modelele, produsele, serviciile si procesele Ferratum).

5.2. Atunci cand prelucrarea se bazeaza pe acord, va puteti retrage acordul in orice moment, prin contactarea Ferratum la datele de contact de mai jos. Retineti ca retragerea acordului nu influenteaza caracterul legal al Prelucrarii in baza acordului exprimat anterior retragerii.

5.3. In ceea ce priveste mesajele de marketing direct primite prin e-mail, va puteti de asemenea retrage acordul si dezabona de la primirea altor e-mailuri prin apasarea pe linkul „dezabonare” de la sfarsitul fiecarui e-mail.

6. Scoringul de credit automatizat si stabilirea profilului

6.1. Ferratum se foloseste de stabilirea profilului si de scoringul de credit automatizat pentru a decide daca cererea de credit a Clientului este acceptata sau respinsa, partial sau integral. Cu toate acestea, decizia nu se ia in mod automat, ci de catre un angajat.

6.2. Decizia este luata in baza informatiilor primite de la Client in cerere, a informatiilor primite din surse externe, precum registre publice si private si de la alte terte parti, precum si in baza comportamentului anterior de plata al Clientului in relatia cu Ferratum si in relatie cu alti furnizori de servicii financiare. Nu sunt prelucrate categorii speciale de Date cu Caracter Personal (ex. date privind sanatatea, datele genetice).

6.3. Stabilirea unui profil si scoringul de credit automatizat sunt necesare pentru incheierea Contractului precum si pentru respectarea obligatiilor legale ale Ferratum cu privire la identificarea corecta a Clientului, evaluarea bonitatii Clientului, impiedicarea fraudei si spalarii de bani. Scoringul de credit automatizat ajuta Ferratum sa verifice daca sunteti solvabil si de incredere si daca va puteti indeplini obligatiile Contractuale. Scoringul de credit automatizat ajuta Ferratum sa ia decizii corecte si responsabile de creditare. Scoringul de credit automatizat ajuta de asemenea la reducerea posibilitatii aparitiei de erori umane, a discriminarii si abuzului de putere, si permite luarea deciziilor intr-o perioada mai scurta de timp, avand in vedere volumul de cereri primite de Ferratum.

6.4. Din cauza faptului ca scoringul de credit este automatizat, este posibil ca Clientul sa nu fie eligibil pentru un imprumut. Metodele de scoring automatizat a creditelor Ferratum sunt testate in mod regulat pentru a se asigura ca raman corecte, eficiente si nepartinitoare, iar Ferratum a implementat masuri adecvate pentru a proteja drepturile si libertatile si interesele legale ale Clientului. Cu toate acestea, daca Clientul doreste sa conteste decizia luata sau sa isi exprime punctul de vedere, Clientul poate contacta Ferratum la datele de contact de mai jos.

6.5. De asemenea, Ferratum se foloseste de stabilirea unui profil pentru a decide, in baza fiabilitatii financiare a Clientului pe durata utilizarii serviciilor Ferratum, daca sa ofere, din proprie initiativa (prin marketing direct, cu conditia ca Clientul sa fi fost de acord cu acesta), o valoare mai mare a creditului sau alte servicii Clientului cu care a incheiat deja un Contract. Baza legala a unei astfel de Prelucrari consta in interesul legitim al Ferratum de comercializare a produselor sale. Drept urmare, este posibil ca unii Clienti sa nu primeasca astfel de oferte. Cu toate acestea, stabilirea profilului nu are efecte juridice asupra Clientului si nici nu afecteaza Clientul in mod semnificativ, la fel cum nici nu influenteaza Contractul deja existent iar Clientul are posibilitatea de a aplica pentru un nou imprumut, din proprie initiativa.

7. Dezvaluirea Datelor cu Caracter Personal

7.1. Natura produselor si serviciilor furnizate de Ferratum impune ca Ferratum sa partajeze Datele dvs. Personale pentru a-si desfasura activitatea de zi cu zi pentru a prelucra tranzactiile, a mentine conturile clientilor si a raporta catre institutiile publice. Inainte de a partaja, Ferratum se va asigura intotdeauna respectarea obligatiilor de securitate relevante ale industriei financiare.

7.2. Ferratum poate partaja Datele dvs. Personale cu parteneri selectati cu atentie si de incredere, carora Ferratum doreste sa le incredinteze sau carora le-a incredintat furnizarea de servicii precum si cu terte parti care indeplinesc functii delegate acestora de lege, daca este stipulat aici, daca este necesar in conformitate cu legea aplicabila (de ex. cand Ferratum este obligat sa partajeze Date Personale cu autoritatile) sau cu acordul dumneavoastra.

7.3. Ferratum poate partaja Datele dvs. cu Caracter Personal catre urmatorii parteneri sau catre urmatoarele terte parti:

7.3.1. alte entitati ale grupului Ferratum. Baza legala pentru o astfel de partajare sunt interesele legitime ale Ferratum si Ferratum Group pentru a asigura executarea contractului si interesul legitim al Clientului de a se asigura ca serviciile furnizate de Ferratum ar fi adecvate si proportionale;

7.3.2. Parteneri de cooperare Ferratum, cu care Ferratum ofera produse si servicii co-marca (pentru furnizarea de astfel de servicii si produse, precum si pentru comercializarea si publicitatea unor astfel de servicii si produse). Baza legala pentru o astfel de partajare este fie consimtamantul dvs., fie interesul legitim al Ferratum de a va oferi produsele si serviciile sale daca sunteti clientul existent al Ferratum sau ati utilizat recent produsele sau serviciile sale;

7.3.3. Procesatorii de Date cu Caracter Personal si sub-procesatorii lor angajati de Ferratum care prelucreaza Datele dvs. cu Caracter Personal in numele Ferratum pentru a asista Ferratum in furnizarea, mentinerea si imbunatatirea produselor si serviciilor sale si indeplinirea obligatiilor care deriva din legile si reglementarile aplicabile, ex. consultanti juridici si de alta natura, furnizori de servicii de stocare a datelor, furnizori de servicii de telemarketing, marketing si studii de piata, furnizori de servicii de e-mail si SMS, alti furnizori de servicii de comunicare, furnizori de servicii de identificare si certificare, furnizori de servicii de card management, furnizori de servicii de facturare, furnizori de servicii de plata, institutii de credit si financiare, bank data scraping, furnizori de servicii de scoring si verificare a creditelor, furnizori de servicii de apelare telefonica automata, intermediari online si offline, furnizori de servicii IT, etc. Baza legala pentru o astfel de partajare este fie consimtamantul dvs., fie interesele legitime ale Ferratum, avand scopul de a asigura continuitatea activitatii sale si furnizarea continua a produselor si serviciilor sale, inclusiv finantarea necesara pentru oferirea serviciilor sale precum si rambursarea imprumuturilor acordate de acesta;

7.3.4. agentii de referinta de credit care furnizeaza rapoarte de credit. Baza legala pentru o astfel de partajare sunt interesele legitime ale Ferratum de a se asigura de indeplinirea Contractului si interesele legitime ale Ferratum si ale tertilor pentru a putea evalua bonitatea Clientului si pentru a respecta principiile creditarii responsabile;

7.3.5. catre entitati care detin baze de date cu plati intarziate. Baza legala a unei astfel de divulgari consta in interesul legitim al Ferratum de a se asigura de indeplinirea Contractului si in interesul legitim al tertelor parti de a putea evalua bonitatea Clientului;

7.3.6. Banca Centrala din Malta in scopul includerii in Registrul Central de Credit in cazul in care vi s-au acordat imprumuturi care depasesc 5.000 EUR. Baza legala a acestei prelucrari este Directiva Bancii Centrale din Malta nr. 14;

7.3.7. catre agentiile de colectare a datoriilor si executori judecatoresti. Baza legala a unei astfel de divulgari consta in interesul legitim al Ferratum de a se asigura de indeplinirea Contractului;

7.3.8. catre auditorii Ferratum. Baza legala a acestei Prelucrari consta in obligatiile legale ale Ferratum;

7.3.9. catre organele de reglementare ale Ferratum. Baza legala a acestei Prelucrari consta in obligatiile legale ale Ferratum;

7.3.10. alti parteneri si terti carora Ferratum le poate cesiona, gaja sau transfera drepturile si obligatiile sale in masura necesara sau permisa in conformitate cu legislatia aplicabila Ferratum sau in conformitate cu contractul incheiat cu dvs. Baza legala pentru o astfel de partajare este fie consimtamantul dvs., fie interesele legitime ale Ferratum, avand scopul de a asigura continuitatea activitatii sale si furnizarea continua a produselor si serviciilor sale, inclusiv finantarea necesara pentru oferirea serviciilor sale precum si rambursarea imprumuturilor acordate de acesta.

8. Transferul Datelor cu Caracter Personal in afara SEE

8.1. Ferratum transfera Datele cu Caracter Personal catre entitatile Ferratum Group si alte enitati beneficiare (inclusiv ofera acces la Datele cu Caracter Personal din) din afara Spatiului Economic European, ex. catre USA, Canada, India, Elvetia. Acest lucru inseamna acordarea posibilitatii de accesare a datelor cu caracter personal, din tarile respective. Cu toate acestea, Ferratum actioneaza astfel doar daca are motive legale, inclusiv cu privire la un beneficiar care: (i) se afla intr-o tara care ofera un nivel adecvat de protectie a Datelor cu Caracter Personal; sau (ii) respecta prevederile unui document care acopera cerintele UE privind transferul Datelor cu Caracter Personal in afara UE.

8.2. Puteti primi mai multe informatii despre transferul Datelor cu Caracter Personal in afara UE la contactarea Ferratum la datele de contact de mai jos.

9. Pastrarea datelor

9.1. Ferratum va pastra Datele dvs. cu Caracter Personal conform instructiunilor din industrie atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor pentru care au fost colectate sau atat cat este necesar pentru a-si proteja drepturile sau atat cat este solicitat prin actele legale aplicabile. Va rugam sa retineti ca daca aceleasi Date cu Caracter Personal sunt Prelucrate in mai multe scopuri, Datele cu Caracter Personal vor fi pastrate pentru cea mai mare perioada aplicabila. Perioada maxima aplicabila este perioada de limitare a pretentiilor rezultate dintr-o tranzactie, care este de pana la 10 ani de la data ultimei tranzactii sau de la data inchiderii contului, care dintre date fiind cea mai recenta.

10. Drepturile dvs.

10.1. In masura in care se impune prin Regulamentele aplicabile Datelor cu Caracter Personal, dvs. aveti toate drepturile unei Persoane Vizate in ceea ce priveste Datele dvs. cu Caracter Personal. Acestea includ dreptul de a:

10.1.1. solicita accesul la Datele dvs. cu Caracter Personal;

10.1.2. obtine o copie a Datelor dvs. cu Caracter Personal;

10.1.3. rectifica Datele dvs. cu Caracter Personal care sunt incorecte sau incomplete;

10.1.4. sterge Datele dvs. cu Caracter Personal;

10.1.5. restrictiona Prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal;

10.1.6. porta Datele dvs. cu Caracter Personal;

10.1.7. obiecta la Prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal care se bazeaza pe depasirea interesului legitim si care sunt Prelucrate in scop de marketing direct;

10.1.8. daca veti considera ca v-au fost incalcate drepturile, veti avea dreptul de a depune o reclamatie la:

  • serviciul de asistenta clienti al Ferratum la telefon (004) 0219090, e-mail clienti@ferratumbank.ro sau
  • responsabilul cu protectia datelor din cadrul Ferratum la dpo.ro@ferratumbank.ro sau;
  • Oficiul Comisarului pentru Protectia Informatiilor si Datelor, Adresa: Etajul 2, Casa Airways, strada Il - Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, Malta, Telefon: +356 2328 7100; sau
  • Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Adresa: Bld. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30,  Sector 1, 010336 Bucuresti, Romania, Telefon: +40 318 059 211, Email: anspdcp@dataprotection.ro; sau
  • instante in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile.

10.2. Pentru a va exercita drepturile, contactati Ferratum la datele de contact de mai jos.

10.3. Va rugam sa retineti ca va puteti exercita unele drepturi prin accesarea contului dvs. de utilizator Ferratum.

11. Modificarea principiilor

11.1. Daca practicile Ferratum de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal vor fi modificate sau daca va fi nevoie ca unele dintre aceste principii sa fie schimbate conform legislatiei aplicabile, jurisprudentei sau instructiunilor emise de autoritatile competente, Ferratum are dreptul de a modifica aceste principii in mod unilateral, in orice moment. Cea mai recenta politica de confidentialitate a Ferratum va fi publicata intotdeauna pe site-ul sau web si Ferratum va roaga sa verificati acest lucru cel putin o data pe luna.

12. Contact

12.1. Pentru orice nelamuriri cu privire la Prelucrarea Datelor dvs. cu Caracter Personal de catre Ferratum, sau daca doriti sa va exercitati drepturile ca Persoana Vizata, va rugam sa contactati Ferratum la datele de mai sus.

12.2. Ferratum a numit un responsabil cu protectia datelor pe care il puteti contacta, de asemenea, la datele de contact de mai sus.

Sorry, there are errors on the page: