ROBOR vs IRCC. Ce reprezintă și cum ne afectează?

Sistemul prin care sunt acordate creditele este unul complex, fiind reglementat printr-o serie de norme și parametrii. Astfel, fiind un tip de tranzacție practicată de zeci de ani, în România există mai mulți factori care contribuie la o bună funcționare a acestui sistem, cel mai important fiind indicele ROBOR.

 

 

Ce reprezintă indicele ROBOR?

ROBOR (Romanian Interbank Offered Rate) este un indicator de referință pe care specialiștii îl folosesc pentru calculul ratei medii a dobânzii ce aparțin de creditele luate în lei. Acest indicator este stabilit de Banca Națională a României, fiind considerat și un preț al banilor tradus în dobândă prin intermediul căruia se poate înțelege costul lichidărilor pentru o monedă dată.

Din punct de vedere istoric, indicele ROBOR există încă din anul 1995, fiind cunoscut și sub forma mai multor nume. Acesta este calculat independent de către specialiștii din cadrul firmei de informații financiare Thomson Reuters, aceasta fiind o entitate financiară împuternicită de BNR. Firma datează din anul 1851, principalul scop fiind calcularea dobânzilor de referință precum EURIBOR sau LIBOR, acestea având capacitatea de a impacta economia la nivel global.

Astfel, indicele ROBOR este calculat în fiecare zi de către Banca Națională a României, valoarea obținută fiind un punct de referință pentru banca în vederea stabilirii valorii dobânzii variabile.

 

Cum se calculează valoarea ROBOR?

În funcție de media aritmetică a cotațiilor aplicate de 10 instituții bancare selectate de BNR, valoarea indicelui este apoi comunicată în fiecare zi de Banca Națională a României. Există o serie de activități care se desfășoară în vederea stabilirii ratei de referință, acestea fiind denumite Fixing. De asemenea, instituțiile bancare care sunt iau parte la acest proces se numesc Participanți la Fixing. Astfel, lista se modifica o dată la 6 luni și există o serie de criterii pentru selecția băncilor, precum activitatea desfășurată pe piață monetară interbancară și, de asemenea, limitele pentru depozitele în lei.

Băncile participante la Fixing desemnează angajați specializați și care au pregătirea necesară în domeniul piețelor financiare pentru a furniza cotațiile calculului indicelui ROBOR. Persoana desemnată de fiecare bancă în parte trebuie să aibă independența decizională față de restul departamentelor băncilor. Pentru a exista transparență și independență, periodic sunt desfășurate controale interne cu privire la buna desfășurare a acestei activități.

 

IRCC, noul ROBOR?

În anul 2018, Guverul României a hotărât să înlocuiască indicele ROBOR cu un altul, principalul motiv fiind faptul că acesta crescuse considerabil și afecta în mod direct populația care își luase creditele în lei și avea dobânzi variabile la acestea. În acest fel, Banca Națională a României a publicat un nou indice de referință denumit IRCC.

Indicele de referință pentru creditele acordate (IRCC) se poate aplica pentru creditele în lei, respectiv pentru credite noi, rafinanţări, dar nu și pentru creditele ce au deja o dobândă variabilă în curs. Acesta este valabil pentru creditele imobiliare, credite de consum, carduri de credit și descoperiri de cont.

Astfel, clienții care doresc să solicite înlocuirea indicelui ROBOR cu IRCC o pot face prin două modalități, fie prin refinantarea creditului, fie prin modificarea contractului printr-un act adițional. În urma solicitării, banca va analiza situația și va decide dacă aprobă sau respinge solicitarea.

Există două diferențe din punct de vedere al modului în care indicii sunt calculați și publicați. Astfel, indicele ROBOR în cazul creditelor se calculează ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice care se atribuie tranzacțiilor interbancare din trimestrul anterior.  Așadar, ambele sunt calcutate ca medie artimetica a dobânzilor cotate de băncile care participa la procesul de calcul.

 

Cum sunt influențate ratele?

Ratele sunt influențate de indicele ROBOR doar în cadrul creditelor luate în lei și doar la cele care au dobândă variabilă. În acest fel, majoritatea debitorilor ajung să scoată sute de lei din buzunar, iar ratele bancare ajung la valori destul de mari. Valoarea indicelui ROBOR este influențată de mai mulți factori, acesta fiind calculat pe baza informațiilor pe care le furnizează specialiștii primelor 10 bănci participante la Fixing.

 

Principalii factori care influențează indicele ROBOR:

Inflația – Inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor pentru bunurile și serviciile existente pe piața unui țări. În cazul țărilor care au o economie liberă, această valoare se poate modifica în orice moment. Inflația afectează în mod direct puterea de cumpărare a monedei naționale și implicit a locuitorilor țării, dar și conturile de economii și creditele. În timp ce prețurile cresc, puterea de cumpărare a cetățenilor va fi mai mîcă.

Nivelul scăzut de lichidități existent pe piață – Această situație reprezintă faptul că în timp ce banii care circula pe piață sunt tot mai puțini, valoarea lor este din ce în ce mai mare. Astfel, valoarea dobânzilor se află în legătură directă cu scăderea lichidității. Având în vedere că băncile își acordă împrumuturi între ele, indicele ROBOR este influențat de nivelul de lichidități disponibile. În momentul în care o bancă rămâne cu o sumă mai mică disponibilă, aceasta se va împrumuta de la o altă bancă, dar la un preț mai mare, adică o dobândă mai mare.

Politica monetară – Având în vedere că operațiunile Băncii Naționale sunt organizate pentru termene de o săptămână, ratele de dobândă stabilite de BNR influențează indicele Robor doar în ceea ce privește scadențele scurte. În plus, valoarea indicelui mai poate să fie afectată și de către operațiunile de pe piață, facilitățile pe care le oferă BNR sau mecanismul Rezervelor minime obligatorii.

Politica fiscală – Măsurile de fiscalitate, respectiv politica fiscală, au consecinte semnificative în ceea ce privește indicele, deoarece poate crește economia, inflația sau deficitele externe. Astfel, ca măsură de protecție împotriva unei crize financiare, băncile își pot retrage lichiditățile. Indicele ROBOR este influențat și dictat de condițiile economice, fiind o serie diversă de factori care îl pot influența.

 

Indicele ROBOR reprezintă un indicator ce are un rol important și un impact direct asupra ratelor lunare care trebuie achitate pentru creditele luate. Aflarea valorii indicelui ROBOR este importantă pentru tine, în special dacă ești interesat de un credit. În acest fel vei avea capacitatea de a compara opțiunile de credit existente pe piață de diverse bănci, în așa fel încât să iei decizia potrivită.

Cel mai nou articol

Sorry, there are errors on the page: