Vlad Țepeș: ”Să-i dăm fiecăruia țeapa cuvenită rangului său!”

N-a iubit turcii și nici pe boierii trădători. Femeile, da. A fost moașa Bucureștilor, semnând pe actul de naștere al ”cetății”, în acel septembrie 1459. 
Vlad201