Maria Tănase. Pasărea măiastră. Muzica. Totul.

<p><strong>A băgat cântece de leagăn. A iubit cu foc. A cântat doine. A urcat pe scenă-n mahalale, a primit aplauze-n lux. A fost spioană. Legionarii au interzis-o. De când a debutat și până azi, Radio România n-a scos-o de pe post.</strong></p> <p> </p>
Maria20tanase201