Maria Tănase. Pasărea măiastră. Muzica. Totul.

A băgat cântece de leagăn. A iubit cu foc. A cântat doine. A urcat pe scenă-n mahalale, a primit aplauze-n lux. A fost spioană. Legionarii au interzis-o. De când a debutat și până azi, Radio România n-a scos-o de pe post.

 

Maria20tanase201