In luna Iunie, toti clientii noi intra automat in tragere la sorti pentru:

1 x voucher Emag in valoare de 2000 RON 

si

3 x voucher Emag in valoare de 500 Lei fiecare

 

 

Solicita credit 

 

 

1. Organizator


Organizatorul campaniei este FERRATUM BANK PLC., persoana juridica cu cu sediul social in ST Business Center 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta, înregistrată în conformitate cu legile Maltei cu numărul C56251 (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”).
Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

 

2. Durata campaniei


Campania incepe la data de 01.06.2022 si se deruleaza pana la 30.06.2022. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a campaniei.

 

3. Locul de desfasurare a campaniei si conditiile de participare


3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.
Pe parcursul Campaniei Organizatorul ofera clientilor sai posibilitatea de a castiga unul dintre cele 4 premii:

1 x voucher Emag in valoare de 2000 LEI 

3 vouchere Emag in valoare de 500 Lei fiecare

prin tragere la sorti, in conditiile prevazute in prezentul regulament.

3.2. Are drept de participare oricine indeplineste toate conditiile de mai jos:
• Respecta mecanismul campaniei prezentat la punctul 5.

• este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in campanie si are minim 18 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;

• Intra in posesia unui credit Ferratum in perioada campaniei;

• Nu are intarzieri de plata la creditele Ferratum (inclusiv anterioare);

• este de acord cu publicarea numelui lui, in cazul in care este castigator;
• confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

3.3. Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui website, precum si rudele pana la grad IV ale acestora si afinii.
Dreptul de participare la campanie este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in timpul inregistrarii pe website.
Dreptul de participare va fi anulat automat in conditiile in care Organizatorul constata tentative de fraudare a campaniei.

 

4. Regulamentul campaniei


Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, orice modificare a acestuia intrand in vigoare prin publicarea pe aceasta pagina, care gazduieste in mod oficial regulamentul campaniei, liber disponibila publicului. In cazul modificarii acestui Regulament, Organizatorul poate instiinta participantii prin e-mail, insa nu este obligat sa o faca.
Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

 

5. Mecanismul campaniei


5.1. In cadrul campaniei pot participa clientii noi ce solicita si intra in posesia unui credit Ferratum, in perioada 01.06.2022 - 30.06.2022)

5.2. Participantii la campanie nu trebuie sa aiba intarzieri la plata creditului Ferratum (prelungirile nu sunt considerate intarzieri).

5.3. Participantii trebuie sa fie clienti noi Ferratum. 

5.5. Castigatorul va fi ales prin tragere la sorti si validat sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor de validare si de acordare a premiului potrivit prevederilor prezentului regulament.

5.6. Tragea la sorti vor avea loc pana in data de 11.07.2022.

 

6. Anuntarea castigatorilor

6.1. In cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevazute de prezentul regulament pentru acordarea premiului, castigatorii in cauza vor fi anuntati de catre Organizator cu privire la validarea lor drept castigatori, acestia urmand a intra in posesia premiului prin email – voucherul in format digital.

6.2.Castigatorii vor fi contactat de catre Organizator in vederea acordarii premiului si pentru a verifica acuratetea datelor, in termen de maxim 10 de zile lucratoare de la anuntarea lor drept castigatori.

6.3. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat de catre Organizator (nu raspunde la telefon, si-a modificat detaliile personale, etc) si  nu revendica premiul in maxim 40 de zile lucratoare de la data anuntarii drept catigator, va pierde dreptul asupra premiului.

6.4. Organizatorul poate face publice numele participantilor si premiile acordate.

 

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

In vederea derularii Campaniei, Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor si ale Persoanelor recomandate, incalitate de operator de date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), cu Legea nr 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal (denumite in continuare ”Legislatia aplicabila privind prelucrarea datelor personale”). Prin prezentul Regulament, Participantii si Persoanele recomandate iau la cunostinta cu privire la urmatoarele aspecte privind prelucrarea datelor personale de catre Organizator:

Date cu caracter personal prelucrate

Urmatoarele date personale vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea desfasurarii Campaniei:

  • ale Participantilor: nume si prenume, telefon,
  • ale Persoanelor recomandate: adresa de domiciliu, nume si prenume, telefon, toate datele cu caracter personal necesare ofertarii si incheierii unui imprumut, in cazul in care Persoana recomandata opteaza pentru incheierea unui astfel de imprumut acordat de Ferratum (toate informatiile privind prelucrarea datelor in vederea contractarii unui imprumut de la Ferratum vor fi aduse la cunostinta Persoanei recomandate la momentul colectarii datelor prin cererea de credit).

Sursa datelor

Datele cu caracter personal vor fi colectate direct de la Particiapanti si de la Persoanele recomandate.

Scopurile prelucrarii si temeiul juridic

Datele cu caracter personal ale Participantilor si Persoanelor recomandate sunt prelucrate in scopul derularii Campaniei, dupa cum urmeaza:

  • pentru contactarea Participantilor, clienti (telefon sau adresa de domiciliu), in vederea informarii acestora cu privire la existenta Campaniei, durata acesteia si detaliile de participare in Campanie.;
  • in scopul verificarii daca toate conditiile de validitate prevazute de prezentul Regulament sunt intrunite de Participanti si de Persoanele recomandate de catre acestia (toate datele cu caracter personal ale Participantilor si ale Persoanelor recomandate necesare pentru intrunirea conditiilor de validitate, inclusiv contractarea unui imprumut in perioada de doua luni de la efectuarea recomandarii si neretragerea din contractul de credit in perioada de 14 zile calendaristice de la incheierea lui).
  • in scopul contactarii Participantilor pentru a le comunica câstigarea unui premiu si procedura prin care pot intra in posesia premiilor (numarul de telefon);

 

8. Substituirea premiilor


Castigatorii premiilor nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

 

9. Responsabilitatea Organizatorului


Organizatorul nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda alt termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate in cadrul campaniei decat cele acordate de importatorul premiului.
Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Prin participarea la aceasta campanie, participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Inscrierea in aceasta campanie inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

 

10. Incetarea campaniei
Organizatorul stabileste ca aceasta campanie se desfasoara pana la 30.06.2022, ora 23.59.
Prezenta campanie poate inceta de asemenea in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie.

 

11. Taxe si impozite aferente

(1) Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca in numele Participantilor.

(2) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acordarea premiilor catre un Participant care nu respecta conditiile de validitate prevazute in prezentul regulament, daca acordarea premiului s-a facut in urma inducerii in eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage raspunderea personala a câstigatorului in mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului precum si pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost indreptatiti la câstigarea premiilor.

(3) Prin participarea la Campanie, Participantii accepta si sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial si isi asuma responsabilitatea pentru faptele lor savârsite in legatura cu Campania.

 

12. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la campania lunii Noiembrie acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

Solicita aici 

Sorry, there are errors on the page: