Regulament campanie "Barometrul International de Vara Ferratum Group 2021"

1. Organizator
Organizatorul concursului este  Ferratum Bank p.l.c. este o societate pe acțiuni, înregistrată în conformitate cu legile Maltei cu numărul C56251, cu domiciliul social la ST Business Center 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta. Ferratum Bank p.l.c. este autorizata ca institutie de credit de catre Autoritatea de servicii financiare din Malta. Ferratum Bank este reglementata si de Banca Centrala Europeana. (denumit in cele ce urmeaza “Organizatorul”).
Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.

2. Durata campaniei
Campania incepe la data de 26.04.2021 si se deruleaza pana la 12.05.2021. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica data de terminare a campaniei.

3. Locul de desfasurare a campaniei si conditiile de participare
3.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.
Pe parcursul Campaniei Organizatorul ofera clientilor sai posibilitatea de a castiga 3 vouchere Emag in valoare a cate 500 Lei fiecare prin tragere la sorti, in conditiile prevazute in prezentul regulament.

3.2. Are drept de participare oricine indeplineste toate conditiile de mai jos:
• Respecta mecanismul campaniei prezentat la punctul 5.

• este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 18 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;
• este de acord cu publicarea numelui lui, in cazul in care este castigator;
• confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

3.4. Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui website, precum si rudele pana la grad IV ale acestora si afinii.

4. Regulamentul campaniei
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii campaniei, orice modificare a acestuia intrand in vigoare prin publicarea pe aceasta pagina, care gazduieste in mod oficial regulamentul concursului, liber disponibila publicului. In cazul modificarii acestui Regulament, Organizatorul poate instiinta participantii prin e-mail, insa nu este obligat sa o faca.
Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5. Mecanismul concursului
5.1. Participantul la Campanie participa la sondajul Ferratum accesand linkul: https://link.webropolsurveys.com/S/48C287FCB9F55376 si raspunzand intrebarilor din chestionar.

5.5. Participantii la Campanie vor primi unul dintre premiile de 500 Lei sub forma de voucher Emag, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor de validare si de acordare a premiului potrivit prevederilor prezentului regulament.
 

6. Anuntarea castigatorilor

6.1. In cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ conditiile prevazute de prezentul regulament pentru acordarea premiului, Participantul in cauza va fi anuntat de catre Organizator cu privire la validarea sa drept castigator, acesta urmand a intra in posesia premiului digital, voucherul fiind trimis pe email de catre Organizator catre castigatori, dupa validarea acestora.

6.2. Premiul va fi inmanat in termen de 30 de zile lucratoare de la anuntarea castigatorului. 

6.3. Castigatorul care nu poate fi contactat in vederea acordarii premiului in termen de 7 zile, isi va pierde dreptul asupra premiului.

6.4. Organizatorul poate face publice numele castigatorilor si premiile acordate.

6.5. Participantilor nu le este impusa in contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

In vederea derularii Campaniei, Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor in calitate de operator de date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), cu Legea nr 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal (denumite in continuare ”Legislatia aplicabila privind prelucrarea datelor personale”). Prin prezentul Regulament, Participantii iau la cunostinta cu privire la urmatoarele aspecte privind prelucrarea datelor personale de catre Organizator:

Date cu caracter personal prelucrate

Urmatoarele date personale vor fi prelucrate de catre Organizator in vederea desfasurarii Campaniei:

  • ale Participantilor: nume si prenume, telefon, adresa de email

Sursa datelor

Datele cu caracter personal vor fi colectate direct de la Particiapanti.

Scopurile prelucrarii si temeiul juridic

Datele cu caracter personal ale Participantilor sunt prelucrate in scopul derularii Campaniei, dupa cum urmeaza:

  • pentru contactarea Participantilor, clienti (telefon sau adresa de domiciliu), in vederea informarii acestora cu privire la existenta Campaniei, durata acesteia si detaliile de participare in Campanie.;
  • in scopul verificarii daca toate conditiile de validitate prevazute de prezentul Regulament sunt intrunite de Participanti
  • in scopul contactarii Participantilor pentru a le comunica castigarea unui premiu si procedura prin care pot intra in posesia premiilor (numarul de telefon, adresa de email);

8. Substituirea premiilor
Castigatorii premiilor nu pot solicita contravaloarea premiului in bani, sau in alte obiecte care au o valoare echivalenta cu valoarea premiului, si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiului.

9. Responsabilitatea Organizatorului
Organizatorul nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda alt termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate in cadrul concursului decat cele acordate de importatorul premiului.
Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.
Prin participarea la acest concurs, participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Inscrierea in acest concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

10. Incetarea concursului
Organizatorul stabileste ca acest concurs se desfasoara pana la 12.05.2021.
Prezentul concurs poate inceta de asemenea in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

11. Taxe si impozite aferente

(1) Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii financiare legate de premiile oferite, acestea fiind in sarcina persoanei câstigatoare, cu exceptia impozitului datorat conform legii pentru veniturile din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il plateasca in numele Participantilor.

(2) Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru acordarea premiilor catre un Participant care nu respecta conditiile de validitate prevazute in prezentul regulament, daca acordarea premiului s-a facut in urma inducerii in eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage raspunderea personala a câstigatorului in mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului precum si pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost indreptatiti la câstigarea premiilor.

(3) Prin participarea la Campanie, Participantii accepta si sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial si isi asuma responsabilitatea pentru faptele lor savârsite in legatura cu Campania.

12. Litigii
In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

 

 

 

Sorry, there are errors on the page: